Origine du document
   >Site : http://ugtg.org
   >Page : spip.php?article1993
   >URL complète : http://ugtg.org/spip.php?article1993

Manjé solidarité pou travayè komin Déyé

Fòs é solidarité
 

Dèpi lè 10 mè 2012, lè kamarad Déyé an grèv Pou konbat lamalonnèté a on mè ki dépi nanni nannan ka fè travayè soufé. Yo ka chèché a raché plis dwa é plis respè Sé konsa,Yo ka envité zòt adan on kontré

SANMDI 6 JUYÉ 2013 koté midi

An Restoran TI-PLAJ a TI-TANS PWENTNWA

Ké tinn Bwè, Manjé Amizman pou tout moun

Vinn ba yo fos-la !

Pri :Gran Moun : 20 éwo / Timoun – 12 zan : 12 éwo

MANJÉ

Dékolaj : Punch, Plantè, Wisky, Ji lokal

Antré : salad ti-plaj - salad varié - marlin a la taïsièn

Rézistans o chwa : Diri é zépina - graten kristofin - mouslin a zyam - Ragou kabrit - dorad griyé

Désè : Fwi ouben salad a fwi

KONTAKTÉ

ANEMARI ………….0690339325

NESTO…………….…..0690411410

RÉJIN……………..…….0690579286

ANIZ ………........…….0690 31 31 51

JOU NOU KÉ MÉTÉ AJOUNOU PÉKÉ JEN VWÈ JOU…

Pou moun ka rèsté lwen si zót vlé domi tini lokasyon Bigalon a pri abówdab POUSA KRIYE « ASTASIE » O 0690571649

UTC-UGTG

Publié par UTC - UGTG le jeudi 20 juin 2013

Forum article

Aucune réaction pour le moment !