Origine du document
   >Site : http://ugtg.org
   >Page : spip.php?article2326
   >URL complète : http://ugtg.org/spip.php?article2326

An stasyon sèvis......la i pann i sèk !

 

Kanmarad,travayè,

Apré nou signé NAO, syklon pasé, solidarité fèt, Macron fé pasé amandman’ay é ésans ka ogmanté.

Ayen pa chanjé an èstasyon sèvis. Sé konsa aka sèksyon Esso La Jaille, yo mèt an wout l’accord d’entreprise.

Dépi le 16 oktob, yo ka kontré géran la, dènyé kontré la yo fè’y a OPGSS an prézans a Colle é biro a UTPP.

Révandikasyon principal sé : 

- L’application intégrale de l’Accord Bino 

- Une majoration sur le dimanche travaillé 

- Application de la Convention Collective.

Jéran Esso la Jaille rèfizé tout ogmantasyon o motif kè i ka konfonn NAO et
« accord d’entreprise ».

KIMAFOUTIÉSA ! NAO sé on négosiasyon kika pwan lansanm a èstasyon sèvis é Accord d’entreprise sé on négosiasyon yenki asi lantrépiz-la.

Tout travayè ni dwa mandé lantrépiz’ay on ogmantation.

I pa ni lajan pou salaryé ki ka fè lajan bay é sibi brakaj men i tini pou aksyonè, pou anboché rèsponsab avé téléphon fonksyon, péyé pa éstasyon sèvis la.

I sé on diktaté, on moun méprizan pou salaryé’ay, I ka mèt pwofitasyon andidan èstasyon la é Lè y ka baw on avantaj sé pou vinn èsklav’ay.

JÉRAN ESSO LA JAILLE MANIGANS’AW FINI.

Owa Total Est Petit Bourg sé menm biten la, nou tin on jéran ka rèfisé rèvandikasyon a salaryé. E Vito Saint François jéran la ka dilapidé lajan à èstasyon la pou fè komès é bòdé’ay.

Kanmarad nou Ka di yo mwa ka vin, La i pann i sèk !!!

SÉ MOBILZASYON KÉ FÈ NOU GANNYÉ !

ANSANM-ANSANM POU NOU LITÉ ON SÈL CHIMEN…KASKOD !!!

P-à-P, le 23/11/17

UTPP-UGTG

Publié par UTPP-UGTG le dimanche 26 novembre 2017
Mis à jour le mardi 5 décembre 2017

Téléchargez les documents joints à l'article

Fichier de type PDF
Poids : 186.5 ko
 

Forum article

Aucune réaction pour le moment !