Origine du document
   >Site : http://ugtg.org
   >Page : spip.php?article371
   >URL complète : http://ugtg.org/spip.php?article371

Slam - Sendikalis

 

On poèm, slam an boula djèl, pou on vayan konbatan...

An pa té la
An tann di,
Lè an chèché savé
An bigidi !

Nonm é fanm gwadloup
Sanblé douvan jou
Pou dinité a travayè.
Lespwi a yo ka pétayé
Kon chouk a bwa an flanm difé
Yo kalbandé chenn la o séryé
Pou fè nonm, respekté nonm.

Kanmarad, ou sé on nèg mawon
Ou aprann boula, san janmen fébli
Ou aprann maké, san janmen koda
Lonè a péyi aw ki an tèt aw.

An koumansman a koumansman
Té ni on ti pilo nonm
Ki rèfisé mèt pyé a tè

Apwé répwésyon sendikal
Ki boulvèsé an 67
Pitit a péyi la.

Sé nonm la sa
Té enkyèt pou divini a péyi gwadloup
É sé kon sa
Evè fos a ponnyèt é konprinèt a yo
Yo rivé maké koumandman
A primié sendika gwadloupéyen
Ki wouvè chimen pou lé zot :
ITA …IPG, IGTG.

Lagè déclaré
Kont lenjistis, awogans, mépwi
Dé gawoulé ki ou méné
É kè pon liv lékol pa ka rapoté.

Fabè, ou sé on poto mitan
Féblès aw, sé fos aw
Toujou paré pou poté solidarité,
Lanmou a nonm ki an kè aw.

Ou méné kous,
Mé ou pa té tou sèl
Owa aw, dé nonm é fanm gyok
Doubout o ka
Ka goumé lannwit kon jou
Pou fè konba la vansé
É fè péyi la arété maché si tèt.

Woulo pou’w Fafa
Mèsi pou sa’w ja poté
Asiré pa pétèt
Minisyon aw poko fini
Pas ou sé on vayan konbatan !

M.C.

Publié par la Rédaction le jeudi 19 juin 2008
Mis à jour le mardi 22 juillet 2008

Forum article

Aucune réaction pour le moment !