Origine du document
   >Site : http://ugtg.org
   >Page : spip.php?article38
   >URL complète : http://ugtg.org/spip.php?article38

Kanpèch Lèspri a Mé : 1801 - 1967

>Mots-clés : Campêche  Mwa Mé 
 

MWA MÉ, MWA MÉMWA POU SONJÉ ZANSÈT ANNOU É TOUT KONBATAN KI LITÉ POU LIBÉRASYON A PÈP GWADLOUP

(IGNACE, SOLITUDE, DELGRES,…., NESTOR, TARET, LANDRE,….)

MAWDI 27 MÉ : Fè Mémwa maché - Fè Konsyans vansé

- 6zèd maten : Sanblé a Kanpèch – Nou kay o Kannal an transpo an komen.

- 7tè : Nou ka kité Kannal (mach a lesklavaj) pou Kanpèch : Nou ké pasé pa Lizin Klini é Dival – Bitasyon Bonnvenn é Mawodyè…

- Inè : Nou ka rivé Kanpèch – Nou ké manjé (Menné kwi é tenbal : plastik awa).

- 3zè : Moman konsyans é Kilti : Téat – Iskètch – Poézi : Santiman Kréyol – Philippe Calodat – Joël Jernidier – Likibè Séjor – Sakitaw é Mario Coco…

Manjé & Twanspô
Timoun 5,50 Éwo
Gwan moun 10 Éwo
Menné dlo, chapo & bon soulyé

|KONTAK POU TIKÉ

- AKIYO :…………………..0690 62 85 30

- ANKA : ....………………...0690 30 43 74

- NONM : …………………..0690 81 89 19

- TRAVAYÈ É PÉYIZAN : …0690 62 94 79

- UGTG : …………………..0590 83 10 07

- UPG : …………………….0690 53 30 20

SANMDI 31 MÉ : Mawché Kanpèch - Mawché a lavi

- 7tè : Mawché agrikol é awtizana. Vin achté légim, rasin é dot bon biten.

- Midi : Rèstoran Kréyol : Kon adan on rèstoran, nou ké manjé si plas yenki manjé ki kuit si plas menm.

- 3zè : Pwojèksyon film : « Les Zoos humains ».

- 5kè : Moman Konsyans é Kilti : Slam a Silansieu « X é Dory – ANSKA – AKIYO

|AKIYO - ANKA - NONM - Travayè e Péyizan

Post-Scriptum

Mwa Mé…..Mwa Mémwa

27 Mé 2008, nou kité Kannal (Mach a lesklavaj) pou Kanpèch.

Nou pasé pa lizin Klini é Dival – Bitasyon Bonnvenn é Mawodyé….

Pa si koté 1nèd lapwémidi nou rivé Kanpèch...

Nou manjé si plas, é pozé titak.

É a 3zè é dimi nou fè mémwa maché é konsyans vansé alantou on film.

Pasé 5kè, kanmawad komansé pwan chimen witouné.

Pwochen R.D.V. : sanmdi 31 mé 2008 : Mawché kanpech - Mawché a lavi

Publié par la Centrale UGTG le dimanche 18 mai 2008
Mis à jour le mardi 22 juillet 2008

Forum article

Aucune réaction pour le moment !