Origine du document
   >Site : http://ugtg.org
   >Page : spip.php?article619
   >URL complète : http://ugtg.org/spip.php?article619

Déklarasyon 21 Oktòb 1801 : NOU, GWADLOUPÉYEN, NOU

>Mots-clés : Mwa Mé  Octobre 1801  Esclavage  Racisme 
 

Sanblé adan é alantou Asosiyasyon, Sendika, Mouvman politik é Kiltirèl ki sinyé, ka déklaré :

- Péyi annou kolonizé dèpi 373 lanné,
- Kolonizasyon la sa owganizé pa boujwazi é Léta fwansé, é dot péyi Léwòp,
- Kolonizasyon la sa sizé si lajan é rasizm,
- Kolonizasyon la sa pwan pyé asi jénosid a nasyon Karayib,
- Kolonizasyon la sa pwan plis fòs ankò, asi lesklavaj a zansèt annou, négriyé raché an péyi Lafwik yo fè pasé pou bèt san nanm,
- Kolonizasyon la sa dévlopé’y adan lespwatasyon é lopwésyon a onlo dot travayè yo chayé an Péyi Gwadloup kon travayè zendyen,
- Kolonizasyon la pa bout magré rébélyon a esklav ki gannyé libèté é abolisyon,
- Kolonisasyon la pa chwé épi ‘’lasimilasyon’’
- Kolonisasyon la pa étenn èvè ‘’réjyonalizasyon’’

NOU toujou kolonizé pa Fwansé !

Pépa ni libété, pépa ni dignité, pépa ni rèspè anba kolonizasyon !

Pouvwa kolonyalis fwansé jodi jou :

- Ka anpwazoné tè an NOU, anpwazoné lèspri an NOU,
- Ka voyé rèstan a manjé a yo an vwak ouben an bwat pou fè kwè yo ka nouri NOU,
- Ka voyé chef ban NOU,
- Ka voyé manblo pou bat NOU,
- Ka désidé ban NOU ; konsidiré NOU pa moun.

Tou pannan, YO

- ka volé fòs an NOU,
- ka désimé jénnès an NOU,
- ka pouwi kò a Fanm é Nonm an NOU,
- Ka méprizé NOU,
- ka tchouyé NOU,
- ka détwi Péyi an NOU.

NOU GWADLOUPÉYEN, NOU

Sanblé oswè, jòdi 21 Oktòb 2008, ka angajé NOU,

Pou di é fè tousa ki fo

Pou NOU

Libéré NOU !!!

JOU NOU KÉ MÉTÉ A JOUNOU PÉ KÉ VWÈ JOU !!!

ANNOU KONTINYÉ NOURI LALIT, NOU KÉ GANNYÉ !!!!!!!

Lapwent, 21.10.2008

AN BOUT AY – AKIYO – NONM – TRAVAYÈ É PÉYIZAN - UGTG

Publié par Collectif Oktob 1801 - Mé 1802 le mercredi 22 octobre 2008
Mis à jour le lundi 27 octobre 2008

Forum article

Aucune réaction pour le moment !