Origine du document
   >Site : http://ugtg.org
   >Page : spip.php?article1342
   >URL complète : http://ugtg.org/spip.php?article1342

LKP : Déklarasyon Souvrennté kiltirel

 

NOU,

Moun GWADLOUP

ka déklaré :

Awtik I :

Wi nou sé on sèl Nasyon anlè chimen a nèg mawon

ki pété chenn kon Inyas.

Awtik 2 :

Nou ka palé é maké lang an nou Kréyol,
tout koté an GWADLOUP é asi latè.

Awtik 3 :

Nou ka travay tè, manjé silon laliwondaj an nou,
kyouyé bèt an-nou silon mès é labitid an nou.

Awtik 4 :

Tousa sé Ka, matris a tout zanfan Gwadloup.

Awtik 5 :

Nou ka débatizé lari otila ni non a kolon malfétè, asasen é volè.

Pou nou ba - yo non noumenm an nou. Non a Nèg, non a Zendyen,
non a Blan Gwadloup,
é non a tout dàt nonm ki woulé pou wouvè lèspwi a nonm asi Latè.

Awtik 6 :

Nou ka mandé, ki sé radyo, ki sé télé é ki tout larèstan moun ka bay lavwa
asi sa ki
Gwadloup poubon, yo voyé douvan nanm a pèp - la. Kivédi, yo pa andwa mouchté
dékatman an nou é opoze nou di, sa nou yé.

Awtik 7 :

An liyannaj avè travayé é pèp okonba adan LKP, nou ka é ké, fè tou sa ki
fo, lè
é la i ké fo pou opozé tout kalité lotorité, tout kalité dot nasyon mété
lanmen asi pawèl maké - lasa. Davwa, se pawôl maké - lasa, sé yo ka
wouvè lawonn a nanm Gwadloup.

Lapwent, 21 011TilB 2010.

LKP

Dapwé dwa tout nonm ki nonm tini dépi i fèt nonm,

Dapwé Déklarasyon a Nasyon Mandé dépi 1212 pou tolérans é libèté
kalanswa ras a-w,

Dapwé chimen a lonné é respé Inyas montré an Oktòb 1801,

Dapwé Déklarasyon Delgrès té maké « dennyé espwa »,

Dapwé chimen a nèg mawon ki kontinyé goumé èvé solidarité a karayib-nèg,

Dapwé tout travay lé vayan mèt tanbouyé, chanté, maké, poét natif natal,

Dapwé konba agrilkiltè, péyizan é ouvriyé nèg, zendyen é blan menné dépi
anba jouk a kolon-la jis an 1910, 1925, 1952, 1967 é adan platfom a LKP
an 2009,

Dapwé déldarasyon kiltirel a Mouvman Kiltirel Akiyo é Mouvman kiltirel Voukoum a 2001,

Publié par le LKP le mardi 9 novembre 2010

Téléchargez les documents joints à l'article

LKP - 21 oktòb 2010

Déklarasyon kiltirel

Fichier de type PDF
Poids : 1.8 Mo
 

Forum article

Aucune réaction pour le moment !