Origine du document
   >Site : http://ugtg.org
   >Page : spip.php?article1790
   >URL complète : http://ugtg.org/spip.php?article1790

LKP : FÈ MÉMWA MACHÉ FÈ KONSYANS VANSÉ ! Mwa Mé, Mwa a konba Mwa Mé, Mwa a konbatan !

Program 26, 27 Mé 2012
 

Pawòl douvan

Lèw vwè konba pété koté lè 10 Mé 1802 asi Bastè, on mas moun lévé gaoulé é rantré an mouvman kont troup a Napoléon. Yo tout di : AWA ! NOU SE MOUN… Sété GO-ZYÉ, nou lè 10 mé 1802. Sé pou sa lanné la-sa NOU ké ay a LÈWOU GOZYÉ pou onoré mémwa a ÉDWA… Men ki moun ki ÉDWA ? LONÈ é RÈSPÉ pou-y !

Sanmdi 26 Mé - 9 vè a 2 zè douvan Bik la

2 zyèm KONVWA POU KONSTWI GWADLOUP èvè Mouvman KBM (KA NOU KÉ BWÈ É MANJÉ)

ANNOU WOUPRAN SA KI TAN NOU, BWÈ-É-MANJÉ AN NOU POU NOU WOUPRAN DOUBOUT AN NOU É ARÉTÉ GONFLÉ PÒCH A SÉ LÉ ZÒT-LA. NOU PÉ PA LÉSÉ KLÉ A LÈSTONMAK AN NOU AN MEN A YO.

Vini vwè tousa nou pé fè épi MOULIKILEN

Nou ké pé bokanté, gouté, dégisté, achté.

Dimanch 27 Mé 2012MACHÉ LKP POU FÈ MÉMWA MACHÉ POU FÈ KONSYANS VANSÉ ÈVÈ ASOSIYASYON TI KANNO.

Dépi 6 zèd maten : Nou ké lésé loto an-nou a Lèwou owa lokal a TI KANNO. Pou pa pèd, a Gran ravin Gozyé, pran dirèksyon granbwa (D103), toujou dirèksyon Granbwa (D104) pou rivé Lèwou. Ké ni pano é drapo. Nou ké ay an transpò an komen a Benbridj.

7 tè é dimi : Nou ka lésé benbridj. Maché la ka fè 8,5 Kilomèt. Ké tini kat pwen ravitayman (tou lé 2 kilomèt).

11 zè : Nou ka rivé LÈWOU. Toulonchi-men, ké ni kozé Istwa, bokantaj, si sa ki pasé an sèktè la pou nou savé KI MOUN KI EDWA.

Koté midi : Nou ké manjé é kontinyé bokanté.

Laprémidi : Ké ni On Kout Tanbou an larèl a mès é labitid an-nou épi TI KANNO. Nou ké bout koté 3 zè.

Miz la sé 10 € pou transpò, ravi-tayman, manjé, ….. Vini épi on bon soulyé é sa ki fo pou sizé, bwè é manjé san sali laliwondaj annou.

Enskripsyon avan 25 Mé : 0690 360382 / 0590 831007

Publié par le LKP le vendredi 11 mai 2012

Forum article

Aucune réaction pour le moment !