Origine du document
   >Site : http://ugtg.org
   >Page : spip.php?article678
   >URL complète : http://ugtg.org/spip.php?article678

Jénès Gwadloup lévé kont espwatasyon é pwofitasyon !

 

Jénès Gwada lévé ! I ja tan kè nou mèt nou doubout, kè nou tout fè yonn !

Fo nou lévé apré 3 JOU OKIPASYON pa sé patwon la pou 30 santim’ si ésans la !

Nou ka konstaté kè jodi, nou lwen di kont ! Yo sinyé fen’d konfli men ayen pa la !

La SARA É LÉTA kA KONTINYÉ PWAN NÈG GWADLOUP POU MOUTON !

Komm yo ni labitid tonn nou, yo ké kontinyé bouché zyé annou ! É si nou pa arété sa, péké menm rété zo !

NON ! Lè 16 Désanm 2008 fo nou doubout ansanm ansanm pou réglé sé pwoblem la an menm tan !

Lanné la, sé komansé i ja mal komansé : pouvwa dacha ka bésé, chomaj ka ogmanté, diplomé an larila, plis jenn o bô larila.

AWA FO PA NOU DI A PA PWOBLEM AN NOU !

Fuel la nou bouzen li pou dé rou é vwati annou, pou nou ay gannyé sou annou, : pli ibésé myé pôtmoné annou ké kontan.

Jodi apa toudi ni 10 santim’ ou 50 santim’ selman, sé ni limyè si ki jan la SARA ka angrésé si do annou

PA NI SELMAN PWOBLEM A ÉSANS LA , LÉ FWÈ !

Ki jan lé kolektivité ka kriyé anmwé yo pani lajan, yo ka siprimé A.P.A., yo pani sifizaman lajan pou fowmé jenès.

YO KA TOUVÉ 3 MILYON € POU BA LA SARA !

Jodi jou politik a LIREL sé fè an Gwadloup èvè on minimum pou pèp la :

Lékol a dézyèm chans : sa byen bel wouvè zyé a moun, aprann vou li é ékri : men ka i ka pwopozé nou !

CRFP wouvè, men si ou sé on jenn ki ni menm BAC ou pépa touvé on fowmasyon alè ki lé.

É nouvo libi a LIREL sé on dézyèm BabyDOM : pati ay étidyé, fowmé’w, o CANADA ou adan Karayib la !

Men nou ja an Karayib la !

Nou té ké vlé ni on vwè politik pou fè nèg gwandi é fè gwandi PÉYI GWADLOUP : kè yo fowmé jénes la é kè apré sa ou ni posibilité travay a kaz aw, an ti Gwada aw !

Alè ki lé JARRY sé yenki blan ka menné, si ou vwè on nèg i ouvriyé, vandè ou sé sewpiyè i ka pasé. É la plipaw di tan, yo ni plis diplom’ ki tala ka bay zod la !

O nivo a batiman, sé menm pwoblem : ni pos a kad disponib men yo pa ka pibliyé sé of la an Gwadloup. Yo préféré fè vinn moun a yo dè PARIS, ba yo kaz, prim’ é vwati dè fonksyon.

É nèg, sé yenki mason, pent é kawlaj ka sanm yo. Biwo, a pa pou nou !

JÉNES FO NOU ARÉTÉ MAKAKRI LA SA !

Pani solidarité : fo nèg arété manjé nèg, kè nèg arété pè blan, é kè nèg vinn fyè dè sa yo yé pou pou yo vinn pli fô jodi jou !

Alè kilé tout moun ka palé dè OBAMA. Apa selman rété sizé gadé rézilta la. Fo nou pwan ansèynman a chimen yo travèsé. Fo nou konpwann kè tan nèg péké maché tèt kolé, ayen péké maché an Gwada.

Ni 160 lanné kè nou ka atann kè yo fè ban nou ! Alè kilé fo nou pwan divini a péyi la é a pitit annou an men.

CASH, MONEY, DEAL, LAJAN FASIL, BLING BLING SA BEL ?

Sa bel, le rève amréricain, men si nou té ka arété kopyé, gadé pou nou vansé, sanblé pou kè nou osi nou viv le rèv Gwadloupéyen !

LE 16 DÉSANM FO NOU SANBLÉ ÉPI LÉ PLI GRAN KINI LABITID LITÉ POU PEN A YO, PEN AN NOU : AN NOU KRÉVÉ BOBO LA POU 2009 GWADA PLI NÈF.

LE 16 FO TOUT JÉNES LA EN LARILA ÉPI LÉ SENDIKA ÈVÈ LÉ ASOSIASYON KILTRIREL ANSANM ANSANM POU DÈMEN PLI BEL KI JODI.

Dah, désanm 2008

Publié par Dah le dimanche 14 décembre 2008
Mis à jour le lundi 16 mars 2009

Forum article

Aucune réaction pour le moment !